До уваги акціонерів Приватного акціонерного товариства «Дніпровуд»!

Повідомляємо про скликання позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Дніпровуд», які відбудуться 15 вересня 2021 року об 11 годині 00 хвилин за адресою: Житомирська область, місто Бердичів, вул. Піонтковського, 2-А, офіс № 1.

Реєстрація акціонерів для участі у зборах починається в день проведення зборів об 10-й годині 00 хвилин, та закінчується о 10-й годині 50 хвилин за місцем проведення позачергових загальних зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 09 вересня 2021 року.

Позачергові загальні збори акціонерів скликаються Наглядовою радою товариства у порядку частини п’ятої статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», а тому доповнення запропонованого проекту порядку денного будь-якими іншими питаннями, окрім визначених у цьому повідомленні, за заявами акціонерів не проводиться.

Порядок денний (перелік питань, винесених на голосування)

 

Додаткова інформація:

 

Адреса власного веб-сайту ПрАТ «Дніпровуд», на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: https://www.dniprowood.com/

Телефон для довідок: (04143) 4 53 42

 

Наглядова рада ПрАТ «Дніпровуд»

FacebookPinterest