До уваги акціонерів Приватного акціонерного товариства «Дніпровуд»!

Повідомляємо про скликання позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Дніпровуд», які відбудуться 06 серпня 2018 року об 11 годині 00 хвилин за адресою: Житомирська область, місто Бердичів, вул. Піонтковського, 2-А, офіс № 1.

Реєстрація акціонерів для участі у зборах починається в день проведення зборів об 10-й годині 00 хвилин, та закінчується о 10-й годині 50 хвилин за місцем проведення позачергових загальних зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 02 серпня 2018 року.

Позачергові загальні збори акціонерів скликаються Наглядовою радою товариства у порядку частини п’ятої статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», а тому доповнення запропонованого проекту порядку денного будь-якими іншими питаннями, окрім визначених у цьому повідомленні, за заявами акціонерів не проводиться.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій ПрАТ «Дніпровуд»

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ «Дніпровуд» (04 травня 2018 року):

  • Загальна кількість акцій – 24 492 штук;
  • Кількість голосуючих акцій – 20 319.

Порядок денний (перелік питань, винесених на голосування) і додаткова інформація…

 

Адреса власного веб-сайту ПрАТ «Дніпровуд», на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: https://www.dniprowood.com/

Телефон для довідок: (04143) 4 53 42

 

Наглядова рада ПрАТ «Дніпровуд»

FacebookGoogle+Pinterest