До уваги акціонерів Приватного акціонерного товариства «Дніпровуд»!

Повідомляємо про скликання річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Дніпровуд», які відбудуться 25 квітня 2017 року об 12 годині 00 хвилин за адресою: Житомирська область, місто Бердичів, вул. Піонтковського, 2-А, офіс № 1.

Реєстрація акціонерів для участі у зборах починається в день проведення зборів об 11-й годині 00 хвилин, та закінчується  о  11-й годині 50 хвилин за місцем проведення позачергових загальних зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 19 квітня 2017 року.

 

Порядок денний (перелік питань, винесених на голосування):

  1. Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
  2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів товариства.
  3. Звіт правління про результати діяльності ПрАТ «Дніпровуд» за 2016 рік.
  4. Звіт Наглядової ради за 2016 рік.
  5. Затвердження балансу та фінансової звітності ПрАТ «Дніпровуд» за 2016 рік.
  6. Затвердження значних правочинів, укладених протягом 2016 року та І кварталу 2017 року.
  7. Затвердження значних правочинів, які можуть укладатись головою правління протягом ІІ-ІV кварталу 2017 року – І кварталу 2018 року.

Із матеріалами, пов’язаними із проведенням позачергових Загальних зборів, акціонери можуть ознайомитись за місцезнаходженням Товариства: Житомирська область, місто Бердичів, вул. Піонтковського, 2-А в робочий час, із 09.00 до 17.00 години кожного робочого дня. У день проведення чергових загальних зборів акціонери можуть ознайомитись із документами також у місці їх проведення.   Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів із документами –Тарасюк Анна Іванівна, секретар.

Для реєстрації учасникам зборів необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів та юридичним особам – паспорт  та доручення (довіреність), оформлене згідно чинним законодавством.

Адреса власного веб-сайту ПрАТ «Дніпровуд», на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:  http://www.dniprowood.com/

Телефон для довідок:  (04143) 4 53 42

 

Наглядова рада ПрАТ «Дніпровуд»